Patronat medialny

Oferta Patronatu Medialnego:

Bardzo chętnie obejmiemy Patronatem Medialnym ciekawe WYDARZENIA i INICJATYWY organizowane przez Państwa Firmę. Jeśli organizujecie Targi, Konferencję, Koncert, Wystawę, Pokaz, Akcję społeczną lub jakiekolwiek inne wydarzenie skierowane do szerszego grona odbiorców –prosimy o kontakt.

Korzyści z Patronatu Medialnego:

  1. Umieszczenie zapowiedzi wydarzenia (opis, harmonogram, linki na stronę oraz logo organizatora) w dziale ,,Wydarzenia,,.
  2. Publikacja artykułu (zapowiedzi wydarzenia) z zajawką na stronie głównej Portalu
  3. Umieszczenie Relacji lub Foto-Relacji z wydarzenia.
  4. Możliwość emisji nieodpłatnej reklamy w formie graficznej (button, billboard, itp.). Kampania reklamowa realizowana będzie na stronach serwisu BajkidlaDzieci.co.pl

Ze strony Organizatora oczekujemy:

  1. Umieszczenia logo portalu BajkidlaDzieci.co.pl na wszelkich materiałach promujących wydarzenie (np. plakaty, afisze, ulotki, bilety, zaproszenia) oraz na stronie internetowej imprezy.
  2. Zawarcie informacji o patronie medialnym portalu BajkidlaDzieci.co.pl w radiowych i telewizyjnych spotach reklamujących wydarzenie (w przypadku gdy takie są emitowane).
  3. Zapewnienie możliwości ekspozycji materiałów reklamowych portalu (bannery, roll up’y, ulotki) w trakcie trwania imprezy.
  4. Przekazywanie informacji słownej o patronie medialnym portalu BajkidlaDzieci.co.pl w zapowiedziach np. na scenie, odbywających się w trakcie imprezy.
  5. W przypadku imprez biletowanych – przekazanie portalowi BajkidlaDzieci.co.pl uzgodnionej wcześniej puli biletów, które rozdysponowane będą w konkursach dla internautów.

Powyższe opcje przedstawiają jedynie możliwości wzajemnej promocji oraz wymiany usług pomiędzy portalem BajkidlaDzieci.co.pl, a Organizatorem wydarzenia. W zależności od specyfiki i rangi imprezy, ilości oraz jakości materiałów promujących imprezę, wzajemnie świadczone usługi regulowane będą odrębną umową.

OFERTY SPECJALNE

Oferta specjalna dla Mediów (Portale, Blogi, Magazyny, Prasa…) – publikacja materiałów na zasadach barterowych – Zgłoś Propozycję

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – Kontakt: +48 58 733 99 97, mail: kontakt@bajkidladzieci.co.pl